Tuyên bố về Chính sách bảo mật này áp dụng cho https://ofamic.com được sở hữu và vận hành bởi ban quản trị của Ofamic (Dịch vụ thời trang tại Việt Nam). Tuyên bố về quyền riêng tư này mô tả cách Ofamic thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp trên trang web của chúng tôi: ofamic.com. Bảng mô tả này sẽ liệt kê tất cả những gì mà chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn và sử dụng tất cả những thông tin đó để phục vụ cho từng mục đích nâng tầm dịch vụ của chúng tôi.

Mục I: Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Tất cả những thông tin được cung cấp từ bạn như họ và tên, tài khoản email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, các thông tin thanh toán, địa chỉ thanh toán,… và bất cứ thông tin nào mà trên Website ofamic.com yêu cầu cung cấp.

Và cũng tương tự như các trang web khác, ofamic.com cũng sẽ tự động thu thập các thông tin trên máy tính của bạn như địa chỉ IP, Trang giới thiệu, loại trình duyệt và hệ điều hành mà bạn sử dụng.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng một số công cụ thống kế trang web để thu thập các thông tin về Cookie, thông tin về các lần truy cập vào web của chúng tôi, các trang, các liên kết mà bạn nhấp vào, các hành động mà bạn thực hiện trên trang web của chúng tôi.

Mục II: Sử dụng thông tin

Mục đích thu thập tất cả các thông tin của khách hàng trên trang Ofamic.com là để phục vụ cho các mục đích lớn bên dưới đây:

– Đáp ứng cho các yêu cầu cung cấp dịch vụ của khách hàng

– Quản trị tài khoản của bạn

– Cải thiện chất lượng của trang web và mục đích tiếp thị của chúng tôi

– Để cung cấp dịch vụ giao hàng thì chúng tôi cần những thông tin đó

– Để cung cấp cho bạn một sản phẩm hoặc dịch vụ nhanh gọn nhất

– Chúng tôi sẽ gửi cho bạn những thông tin mới nhất theo yêu cầu của bạn

Mục II, điều 1: Thông tin có được cung cấp cho bên thứ 3?

Khi bạn cung cấp các thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi hoặc người khác cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin đó của bạn cho từng mục đích cụ thể đã được liệt kê ở bên trên.

Mục II, điều 2: Chia sẻ thông tin

Trong bảng tuyên bố về quyền riêng tư này, chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba theo từng nội dung mà chúng tôi đã đề cập ở tuyên bố này.

Một số mục đích cung cấp dịch vụ như vận chuyển hàng hóa, dịch vụ,… chúng tôi sẽ sử dụng một số thông tin của bạn cho bên thứ 3 như nhà vận chuyển. Những thông tin cá nhân này là rất cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi nên bên thứ ba sẽ được phép sử dụng.

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn theo những yêu cầu từ pháp luật như triệu tập hầu tòa hoặc những yêu cầu pháp lý tương tự với mục đích là bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn và quyền lợi của chính bạn cũng như những người khác, giải đáp một số yêu cầu của chính phủ hoặc điều tra gian lận, nếu Ofamic được mua lại, bán toàn bộ hoặc sáp nhập thì bạn sẽ được thông báo qua email hoặc trên trang web của chúng tôi.

Ngoài ban quản trị của Website, chúng tôi sẽ có nhân viên để vận hành và chăm sóc khách hàng cũng như cung cấp dịch vụ nên chúng tôi không thể đảm bảo chắc chắn thông tin của bạn không thể được tiết lộ cho bên thứ ba, chúng tôi có từng chính sách dành cho nhân viên nên họ sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm.

Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách quyền riêng tư hoặc các dịch vụ có liên quan, chúng tôi sẽ cần có sự đồng ý từ bạn.

Mục III: Các công nghệ theo dõi và Cookie

Mục III, điều 1: Chính sách Cookie

Cookie được sử dụng cho mục đích lưu trữ hồ sơ, nó là một văn bản được lưu trữ trên máy tính của người dùng. Khi bạn cung cấp bất cứ thông tin nào trên trang Web của chúng tôi, cookie trên trang web của chúng tôi sẽ lưu trữ những thông tin cá nhân đó.

Website của chúng tôi có sử dụng cookie ID và cookie liên tục để giúp bạn điều hướng trang web một cách dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn. Cookie ID sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt, Cookie liên tục có thể được lưu trữ một thời gian dài. Bạn có thể xóa Cookie liên tục bằng các hướng dẫn trợ giúp của trình duyệt mà bạn đã sử dụng.

Trang web của chúng tôi sẽ sử dụng Cookie để áp dụng cho các trang đăng ký tài khoản, đăng nhập, thanh toán và trang đơn đặt hàng, cookie liên tục sẽ giúp lưu trữ thông tin mà bạn đã điền, bạn sẽ không cần phải nhập vào nhiều hơn 1 lần. Thông qua cookie liên tục, chúng tôi có thể theo dõi và nhắm đến những mục tiêu lợi ích của người dùng để năng cao trải nghiệm trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn từ chối chính sách Cookie Website của chúng tôi thì bạn vẫn có thể sử dụng được trang web nhưng sẽ phải nhập vào nhiều lần với cùng một thông tin.

Mục III, điều 2: Cookie bên thứ ba và công nghệ theo dõi

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng một số nhà cung cấp dịch vụ theo dõi khác và sẽ không nằm trong bảng chính sách bảo mật của chúng tôi bởi chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát được những cookie này.

Cookie ID giúp bạn điều hướng trang web một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn từ từng trang sản phẩm, bài viết đến danh mục hay cửa hàng,…

Google Analytics, đây là dịch vụ theo dõi của bên thứ ba, Cookie này sẽ theo dõi một số thông tin cá nhân của một số khách truy cập vào trang web của chúng tôi để thu thập một số thống kê nhất định. Chúng tôi sẽ không thể kiểm soát và không có quyền truy cập vào cookie này.

Tuyên bố về Chính sách bảo mật này chỉ bao gồm việc sử dụng Cookie của Ofamic.com chứ không bao gồm bất kỳ chính sách của bên thứ ba nào.

Chúng tôi sử dụng Google analytics để thu thập các thông tin về cách mà khách hàng truy cập vào trang web. Ví dụ: Chúng tôi có thể biết được có bao nhiêu người truy cập vào trang web của chúng tôi, từng trang cụ thể mà họ nhấp vào hoặc họ đã nhấp vào những trang nào. Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này để tối ưu lại trang web sao cho dễ sử dụng nhất với người dùng.

Mục IV: Liên kết đến các trang web khác

Trong bất kỳ trang nào trên Website của chúng tôi thì chúng tôi đều có thể liên kết đến các trang web khác và có thể sẽ có chính sách bảo mật khác chúng tôi. Vì thế, nếu bạn cung cấp thông tin cho bất kỳ trang web nào trong số đó thì bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những chính sách quyền riêng tư của họ. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ những bảng chính sách bảo mật của từng trang web mà bạn truy cập.

Mục V: Bảo mật

Chúng tôi cực kỳ coi trọng việc bảo mật các thông tin cá nhân của bạn. Khi bạn nhập vào các thông tin nhạy cảm (như số thẻ tín dụng, mật khẩu) trên trang web của chúng tôi (ofamic.com), tất cả những thông tin đó sẽ được mã hóa bằng công nghệ bảo mật (SSL).

Chúng tôi luôn nghiêm túc trong việc các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân mà khách hàng đã gửi cho chúng tôi ngay cả khi thông tin được truyền tải và cả khi chúng tôi nhận được những thông tin đó. Tuy nhiên, bạn cũng nên biết rằng, bất cứ phương thức truyền tải dữ liệu hoặc lưu trữ nào qua internet cũng đều an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những thông tin đó.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến nào liên quan đến bảo mật trên trang web của chúng tôi, hãy gửi thông tin về email thoitrangofamic@gmail.com.

Mục VI: Chính sách bổ sung

Trang web của chúng tôi bao gồm Widgets, tại đây, một số chương trình tương tác nhỏ sẽ chạy trên trang web của chúng tôi để cung cấp một số dịch vụ từ các công ty khác (ví dụ như các công ty thương mại điện tử, các video từ Youtube,…). Thông tin cá nhân của bạn như email có thể sẽ được thu thập thông qua Widget.

Cookie cũng có thể được cài đặt ở Widget để hoạt động bình thường. Mọi thông tin được thu thập ở Widget này đều được áp dụng bởi chính sách bảo mật của bảng tuyên bố này.

Trang web của chúng tôi có chính sách đánh giá cho từng sản phẩm và bài viết. Bạn cần chú ý là mọi thông tin mà bạn đánh giá thì mọi người đều có thể nhìn thấy.

Bạn có thể liên kết đến trang web của chúng tôi bằng một số dịch vụ mạng xã hội như Facebook, Zalo,… Các dịch vụ này sẽ cần xác thực danh tính của bạn bằng các thông tin tùy chọn như tên tài khoản, mật khẩu, số điện thoại, email để liên kết giữa các trang web với nhau.

Mục VII: Giới thiệu bạn bè

Nếu bạn sử dụng dịch vụ giới thiệu bạn bè của chúng tôi để chia sẻ với bạn bè và người quen của bạn, chúng tôi có thể sẽ hỏi tên và địa chỉ email người mà bạn giới thiệu. Chúng tôi sẽ tự động gửi cho người bạn giới thiệu một email mời anh/cô ấy ghé thăm trang web của chúng tôi. Ofamic sẽ lưu trữ tất cả những thông tin này để phục vụ cho một mục đích duy nhất là gửi email một lần duy nhất và theo dõi sự thành công của chương trình này. Nếu bạn muốn xóa các thông tin này khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi thì bạn có thể liên hệ cho chúng tôi qua email thoitrangofamic.com để được chúng tôi xóa trực tiếp.

Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể đăng những lời chứng thực, các câu hỏi cũng như các đánh giá của cùng và tên của bạn trên hệ thống của chúng tôi. Nếu bạn muốn xóa tất cả những thông tin này khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp Ofamic qua email thoitrangofamic@gmail.com.

Mục VIII: Bổ sung và sửa chữa thông tin cá nhân của bạn

Bạn hoàn toàn có thể sửa chữa và bổ sung thông tin cá nhân của mình sau khi đã đăng nhập vào tài khoản. Trường hợp bạn không thể đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy liên hệ đến đội hỗ trợ kỹ thuật của Ofamic hoặc qua email thoitrongofamic@gmail.com.

Khi tài khoản của bạn hoạt động hoặc để cung cấp dịch vụ cho bạn thì chúng tôi vẫn sẽ lưu trữ thông tin của bạn. Nếu bạn muốn hủy tài khoản của mình hoặc yêu cầu chúng tôi không được sử dụng bất cứ thông tin nào của bạn để cung cấp các dịch vụ, hãy liên hệ cho chúng tôi qua email thoitrangofamic@gmail.com. Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của bạn để phục vụ cho các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp hoặc thực thi các thỏa thuận của chúng tôi khi cần thiết.

Mục IX: Thông báo về thay đổi chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách tuyên bố về quyền riêng tư này để đáp ứng cho các thay đổi thực tiễn thông tin của chúng tôi. Nếu có bất cứ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo qua email của bạn hoặc bằng cách thông báo trên trang web của chúng tôi trước khi thay đổi có hiệu lực. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên quay lại trang này để biết những thông tin mới nhất về chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lưu ngày cập nhập ở cuối trang chính sách bảo mật này.

Mục X: Lựa chọn/ Từ chối

Khi bạn đăng ký tài khoản trên Website của chúng tôi, bạn có thể sẽ nhận được những email giới thiệu mới về dịch vụ, sản phẩm hoặc những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Bạn hoàn toàn có thể chọn dừng nhận email của chúng tôi bằng cách hủy đăng ký trong những email mà chúng tôi gửi cho bạn.

Chúng tôi cũng cho phép bạn tạo một tài khoản và chia sẻ một số thông tin như nhắn tin, đặt câu hỏi, nhận xét và chia sẻ về những trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi.